Filoprax AB är ett Göteborgsbaserat aktiebolag med verksamhet inom filosofisk praxis. Filosofisk praxis definieras här som visdomssökande aktivitet utanför universitetet: på företag och i organisationer, kommuner och landsting, i skolor, på vårdinrättningar och med enskilda individer. Filoprax AB utbildar, fortbildar och handleder inom filosofisk praxis: ledare, beslutsfattare, HR, pedagoger, läkare, vårdare, akademiker (fil.kand., Bachelor eller motsvarande inom relevant fält) samt privatpersoner (filosofisk coachning).

Filoprax AB leder, stödjer, förenar, förgrenar och fördjupar kunskap och verksamhet inom filosofisk praxis. Filoprax AB verkar på plats i Göteborg samt annorstädes, i fysisk person eller via Skype eller liknande.

Filosofi handlar om att rationellt söka sanningen. Ihärdigt. Ödmjukt. Lösningsorienterat. Filosof blir den som bestämt sig för att fortsätta ställa frågor. Filosof är den som strävar efter att tänka väl.

Undrar du något? Vill du berätta något? Skriv till kontakt @ filoprax.se. Ser fram mot att höra från dig!